Nakladnik:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2019.

Verzija 1, srpanj 2019.


Naslov izvornika: Library of Congress Subject Headings Manual © 2008 the Library of Congress except within U.S.A.


Hrvatski prijevod i preradba © 2019 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Publikacija je objavljena pod licencijom CC BY-NC-SA 4.0