Česta pitanja

Što je predmetni sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu?
Predmetni sustav je kontrolirani rječnik predmetnih odrednica koji u autoriziranoj bazi održava NSK i koristi se u bibliografskim zapisima.
Predmetne odrednice su termini koji se koriste za opis sadržaja/predmeta jedinice građe. Za razliku od klasifikacije, koja okuplja sadržaje prema stručnim područjima, predmetne odrednice omogućuju pristup djelu prema sadržaju/predmetu.

Koje vrste vodećih i dodatnih odrednica se nalaze u predmetnom sustavu NSK?
U sustav predmetnih odrednica u NSK uključene su vodeće odrednice za imena osoba, obitelji, korporativnih tijela i sastanaka,  odrednice za geografska imena, za opće pojmove i oblike/žanrove, te dodatne odrednice za temu, mjesto, vrijeme i oblik/žanr.

Zašto dodatne odrednice sadrže uputu o ograničenju korištenja uz jednu ili nekoliko kategorija odrednica?
Dodatne odrednice oblikovane su  tako da dopunjavaju značenje odabranih vodećih odrednica. U nekim slučajevima dodatne odrednice svojim značenjem odgovaraju samo jednoj kategoriji predmeta, u nekim su odgovarajuće za nekoliko kategorija, a  najčešće autorizacija ovisi o tome da li se njihovo značenje iskazuje vodećom odrednicom.

Primjeri:
Dodatna odrednica:
–Gramatika
Koristi se kao dodatna tematska odrednica uz pojedini jezik ili grupu jezika.
Dodatna odrednica:
–Financije
Koristi se uz etničke grupe, za financiranje njihovih djelatnosti, uz nevladine udruge, kršćanske vjeroispovijedi, uz imena i vrste obrazovnih ustanova, uz industrije, uz imena korporativnih tijela i sl.
Dodatna odrednica –Financije nije autorizirana za  korištenje uz geografske pojmove zato što je autorizirana kao vodeća, s dopuštenom geografskom podjelom.
Financije—Hrvatska
Dodatna odrednica:
—Komunikacija
Koristi se kao tematska dodatna odrednica uz etničke grupe.
Dodatna odrednica—Komunikacija ima ograničenu upotrebu zato što je većina odrednica o komunikaciji oblikovana u vodećoj odrednici, kao Komunikacija u […]

Primjeri:
Komunikacija u braku
Komunikacija u javnom zdravstvu
Komunikacija u obrazovanju
Komunikacija u politici

Kako se može pristupiti normativnoj bazi NSK?
NSK normativna baza dostupna je dostupna je putem online kataloga NSK.

Kako mogu preuzeti predmetnu odrednicu iz predmetnog sustava NSK?
Predmetna odrednica može se preuzeti iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U padajućem izborniku izabere se pretraživanje po predmetu. Unese se traženi pojam i otvara se abecedno složen popis odrednica. Ako uz  traženu odrednicu, u uglatoj zagradi piše  [NSK normativni zapis], klikom na poveznicu pregleda se normativni zapis i ako odrednica odgovara, preuzima se u adekvatno polje bibliografskog zapisa za predmetnu odrednicu.
Kada se predmetna odrednica traži izravno u NSK normativnoj bazi u padajućem izborniku izabere se pretraživanje po predmetu. Unese se traženi pojam i otvara se abecedno složen popis odrednica. Klikom na traženu odrednicu, otvara se cijeli zapis predmetne odrednice. Nakon pregledavanja zapisa, utvrdi se valjanost odrednice. Odrednica se nakon toga kopiranjem preuzima u adekvatno polje bibliografskog zapisa za predmetnu odrednicu.
Knjižnice koje rade u knjižničnom programu Aleph  i u radnom sučelju imaju pristup NSK normativnoj bazi podataka, nakon pretraživanja i provjere predmetne odrednice u normativnoj bazi (NSK10) postupkom validacije preuzimaju postojeću odrednicu (detaljnije u dokumentu „Postupak validacije predmetnih odrednica“).

Gdje mogu pronaći popis novih i izmijenjenih predmetnih odrednica?
Abecedni popisi novih i izmijenjenih predmetnih odrednica nalaze se u izborniku “Nove i izmijenjene odrednice”.  Popis se dopunjava jednom  mjesečno.

Koje odrednice obuhvaćaju popisi novih i izmijenjenih predmetnih odrednica?
Mjesečni popisi koji se objavljuju na portalu Predmetni sustav Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (ps.nsk.hr) obuhvaćaju:
1. Nove vodeće odrednice – vodeće odrednice koje su prvi put uspostavljene u navedenom razdoblju
2. Nove dodatne odrednice – dodatne odrednice koje su prvi put uspostavljene u navedenom razdoblju
3. Izmijenjene vodeće odrednice – vodeće odrednice kojima je u navedenom razdoblju izmijenjeno polje 1xx (osim ako je bila riječ o pogrešci u pisanju)*
4. Izmijenjene dodatne odrednice odnosno dodatne odrednice kojima je u navedenom razdoblju izmijenjeno polje 18x (osim ako je bila riječ o pogrešci u pisanju)*

*Ukoliko je u istom mjesecu tj. navedenom razdoblju za koji se popis izrađuje nastala nova odrednica (vodeća ili dodatna) te u istom mjesecu promijenjeno polje 1xx, odrednica će biti uvrštena samo u popis novih odrednica.

Što je nskps?
Kôd kojim je predmetni sustav NSK identificiran u  Subject Heading and Term Source Codes je  nskps.  Bilježi se u normativnom zapisu u MARC polje 040 (Izvor katalogizacije), potpolje f (Pravila izrade predmetnih odrednica/tezaurusa).
U bibliografskim zapisima kôd nskps navodi se u poljima 600, 610, 611, 630, 650, 651 potpolje $2. Time se potvrđuje se da su predmetne odrednice izrađene u skladu s pravilima predmetnog sustava NSK.

Kome se mogu javiti s pitanjima o predmetnim sustavom NSK?
Javite se na  Urednistvo_predmetnog_kataloga@nsk.hr.

Mogu li dobiti tiskano izdanje Pravilnika?
Pravilnik se objavljuje kao HTML online izdanje s mogućnošću ispisa pojedinog poglavlja.
U cijelosti se može preuzeti u formatu PDF. Ne objavljuje se u tiskanom obliku.

Što je LCSH?
LCSH (Library of Congress Subject Headings) kontrolirani je rječnik predmetnih odrednica kojeg održava Kongresna knjižnica.

Kakav je odnos između predmetnog sustava NSK i Library of Congress Subject Headings (LCSH)?
Predmetni sustav NSK razvija se tako da se na hrvatski jezik prevode i prilagođavaju predmetne odrednice Kongresne knjižnice. Predmetni sustav NSK dopunjen predmetnim odrednicama veće dubine ili opsega za sadržaje koji se  specifično odnose na teme vezane uz Hrvatsku i nemaju ekvivalent u LCSH. Općenito, predmetni sustav NSK pri izradi vodećih i dodatnih odrednica (uz nekoliko iznimaka gdje je to potrebno) slijedi ista načela i indeksnu politiku kao LCSH što olakšava integraciju dvaju rječnika.

Koje su razlike između predmetnih odrednica NSK i LCSH?
Najčešća razlika je na razini vodeće odrednice;  stručni  termin uvriježen je u Hrvatskoj, bez odgovarajućeg ekvivalenta u LCSH. U predmetnom sustavu NSK moguća je  detaljnija obrada, osobito građe vezane uz Hrvatsku.
Razlikom se ne smatra minimalna izmjena značenja zbog jezičnih razloga, pod uvjetom očuvanja smisla,  promjena redoslijeda riječi u odrednici i prirodni redoslijed umjesto inverznih oblika,  zamjena jednostavne odrednice složenom, ako je nužno, u slučajevima zadržavanja istog ili sličnog značenja i zamjena složene odrednice jednostavnom.

Mogu li se geografske vodeće odrednice iz normativne baze  koristiti kao dodatne odrednice u bibliografskoj bazi?
U predmetnom se  sustavu NSK dodatne geografske odrednice ne normiraju, stoga se one preuzimaju u bibliografskim zapisima iz zapisa vodeće geografske odrednice (NSK normativna baza, polje 151). Detaljan opis u dokumentu „Postupak validacije predmetnih odrednica“.

Kako mogu preuzeti predmetnu odrednicu iz predmetnog sustava NSK?
Opširnije na Preuzimanje predmetnih odrednica iz predmetnog sustava NSK.