O predmetnom sustavu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu početkom devedesetih godina prošloga stoljeća započela je predmetno označivati svoju građu, isprva slobodno oblikovanim odrednicama, a od 1997. godine autoriziranim predmetnim odrednicama.

Odlukom Stručnoga vijeća NSK 2009. godine odobren je rad na prilagodbi predmetnoga sustava predmetnom sustavu Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings – LCSH).  Odluka da NSK preuzme rješenja iz sustava LCSH donesena je zbog nekoliko razloga; LCSH je multidisciplinarni rječnik koji obuhvaća sva predmetna područja, najšire je prihvaćen standard za predmetnu obradu u međunarodnoj knjižničnoj zajednici, ima iscrpan rječnik termina,  dobro opisana pravila, jasno postavlja sintaksu predmetne odrednice i sintaksu predmetnoga niza,  ima opisanu upotrebu vodećih i dodatnih odrednica. Cilj izmjena bila je izgradnja konzistentnog predmetnog sustava, dvojezičnog hrvatsko-engleskog kontroliranog rječnika predmetnih odrednica,  stvaranje veza između predmetnog sustava i klasifikacijskog sustava.

U prvoj je fazi prilagodbe dogovorena primjena formata MARC21 za pregledne zapise na potpunoj razini, korištenje i sadržaj polja i potpolja, terminologija, način pisanja napomena za vodeće i dodatne odrednice i korištenje primjera u zapisima.

Druga faza obuhvatila je prevođenje i autoriziranje dodatnih odrednica za opći pojam, vrijeme i žanr/oblik.  Prevodilo se pet vrsta višenamjenskih dodatnih odrednica;  1. dodatne odrednice za opći pojam i žanr/oblik, 2. dodatne odrednice uz klase osoba i etničke grupe, 3. dodatne odrednice uz imena osoba, obitelji i korporativna tijela, 4. dodatne odrednice uz geografska imena, 5. dodatne odrednice kontrolirane oglednim odrednicama. Dodatne odrednice kontrolirane oglednim odrednicama standardizirane su za korištenje uz pojedine kategorije predmetnih odrednica.

Trećom su fazom obuhvaćene izmjene vodećih odrednica. Ovu fazu nije moguće u potpunosti izdvojiti iz druge zato što izmjena dodatnih odrednica najčešće zahtijeva i izmjene postojećih vodećih odrednica.

Autorizirani predmetni zapisi povezuju se s klasifikacijskim oznakama, širim, užim ili srodnim pojmovima, nadopunjuju se unakrsnim uputnicama, napomenama o opsegu pojma, engleskom inačicom predmetne odrednice te se povezuju sa zapisima LSCH i mrežnim referentnim izvorima. Rezultat rada na uspostavljanju predmetnog sustava u NSK je Pravilnik i priručnik za predmetne odrednice čija je izrada omogućena uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.